Dotacja z UE

Dotacja z UE

PHU EURO-KLINKIER ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WZP 2014-2020 na realizację projektu pn. Instalacje fotowoltaiczne odnawialnym źródłem energii dla "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-KLINKIER" ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK SP. J. w Szczecinie.

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-202, w ramach Osi priorytetowej II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Realizacja projektu polega na zainstalowaniu dwóch instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków, w dwóch lokalizacjach, w których Firma prowadzi swoją działalność gospodarczą, o mocy 39,75 kWp oraz 19,875 kWp. Instalacje dostarczają firmie alternatywne, odnawialne źródło energii elektrycznej. Głównym celem realizacji projektu jest wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej jako alternatywnego źródła energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu wpłynie w bezpośredni sposób na osiąganie celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Utworzenie instalacji fotowoltaicznych w PHU Euro-klinkier przyczyni się do zwiększenia udziału czystej energii w bilansie energetycznym województwa zachodniopomorskiego. Instalacja fotowoltaiczna umożliwi wykorzystanie czystej, powszechnie dostępnej energii promieniowania słonecznego do wytworzenia energii elektrycznej, niezbędnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Bezpośrednimi rezultatami realizacji projektu będą:
• Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 2 szt.
• Dodatkowa zdolność wywarzania energii odnawialnej: 0,059 [MW]
• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt.
• Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: 46,13 [tony równoważnika CO2/rok]
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 56,817 [MWht/rok].

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to 85%.

Dotacja z UE Dotacja z UE

Euroklinkier
oddzał szczecin
dostawa


PHU EURO-KLINKIER ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK realizuje projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne odnawialnym źródłem energii
dla "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-KLINKIER" ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK SP. J. w Szczecinie

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).